4 ტენდენცია, რომელიც დამსაქმებლებმა 2022 წელს უნდა გაითვალისიწინონ შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით:

4 ტენდენცია, რომელიც დამსაქმებლებმა 2022 წელს უნდა გაითვალისიწინონ შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით:

4 ტენდენცია, რომელიც დამსაქმებლებმა 2022 წელს უნდა გაითვალისიწინონ შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით:

  • 2022-02-28 19:01

თანამშრომლების კეთილდღეობა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა - 2022 წლისთვის, დამსაქმებლებმა უფრო მეტი ფოკუსირება უნდა მოახდინონ თანამშრომლების კეთილდღეობაზე და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერაზე, რადგან პანდემიამ საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინა დასაქმებულებზე.

ცოდნის გაზიარება - რომლის მიზანია დაეხმაროს მსოფლიოს ახალი მიგნებების აღმოჩენაში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, რადგან როგორც კი თანამშრომლობა იზრდება და ზიარდება გამოცდილებები უსაფრთხოების ახალი მოდელები შეიძლება გაჩნდეს, რაც გააუმჯობესებს შედეგებს თითოეული ჩვენგანისთვის.

OSHA ( Occupational Safety and Health Administration)-ს სტანდარტის დანერგვა - შრომის უსაფრთხოების პროფესიონალები ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს OSHA-ს სტანდარტს. ETS (Educational Testing Service) დამსაქმებლებისგან, რომლებსაც ჰყავთ მინიმუმ 100 თანამშრომელი მოითხოვს მიიღონ პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლებმა გაიკეთონ ვაქცინაცია ან გაიარონ ყოველკვირეული ტესტირება.

დასაქმებულების ნაკლებად შემცირება - კადრების დასაქმება 2022 წლისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. თანამშრომლების შენარჩუნება შეამცირებს სტრესის დონეს, ზოგიერთი ბიზნესი მიიჩნევს, რომ ზედმეტად დასაქმებული პერსონალი ფუფუნებაა, რომელსაც ბიზნესი ვერ უმკლავდება, თუმცა დღეს დიდი კორპორაციები პრიორიტეტს ანიჭებს თანამშრომლების შენარჩუნებას, ვიდრე ეს პანდემიამდე იყო.

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.