ჩვენ შესახებ

Buy this Course

COS-ის შესახებ

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანია COS - Concept Of Safety.

ნამდვილი, სარწმუნო, ენერგიის მომცემი და ქმედებების მასტიმულირებელი ხედვა და მისია სათავეს მისი დამფუძნებლებისა და მმართველი გუნდის მისწრაფებებში, სურვილებსა და ამბიციებში იღებს სწორედ ამიტომაც მრავალწლიანი პირადი და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე, შევქმენით კომპანია COS - Concept Of Safety. შევიმუშავეთ შრომის და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მომსახურების სრული პაკეტი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ორგანიზაციებს, შრომის უსაფრთხოების კანონის მოთხოვნებთან სწორად მუშაობა-დანერგვაში.

წამყვან ბიზნეს-კომპანიებთან მუშაობამ საბოლოოდ დაგვარწმუნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმის გააზრება, რატომ და რისთვის არსებობს კოსი, რას ემსახურება და რა ფასეულობას ქმნის კლიენტისთვის და ზოგადად, სამყაროსთვის. უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბიზნესისთვის და დასაქმებულებისთვის ამიტომაც ვეხმარებით ბიზნესს შექმნას შრომის უსაფრთხოება.

 

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სრულ მომსახურებას
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას
 • შრომიუსაფრთხოების  აკრდიტირებული სპეციალისტით უზრუნველყოფას
 • სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ციფრულად ჩატარებას
 • გარემო ფიზიკური ფაქტორების გაზომვას
 • ტექნიკური ინსპექტირება და სისტემური აუდიტს
 • სახანძრო უსაფრთხოებას
 • შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა სამშენებლო სექტორში
 • სამართლებრივი მხარდაჭერას
 • სურსათის უვნებლობის და ხარისხის სპეციალისტის მომსახურებას

78

კლიენტი

10

Sold

15

Team

COS - Concept Of Safety-ის შეთავაზება ბიზნესს

ბიზნესებთან მუშაობამ საბოლოოდ დაგვარწმუნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმის გააზრება, რატომ და რისთვის არსებობს კოსი, რას ემსახურება და რა ფასეულობას ქმნის კლიენტისთვის. უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბიზნესისთვის და დასაქმებულებისთვის. ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • შრომისა და ტექნიკური უსაფთხოების სისტემის დანერგვას, კანონის  მოთხოვნების შესაბამისად;
 • გარემო ფიზიკური ფაქტორების გაზომვას, მათ შორის: ხმაურის, ჰაერის მოძრაობის, სიჩქარის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობისა და მტვერიანობის გაზომვა.
 • ორგანიზაციის უზრუნველყოფას შრომის უსაფრთხოების საჭირო რაოდენობის აკრედიტებული სპეციალისტ(ებ)ით.
 • სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სპეციალისტის მომსახურებას;
 • კომპანიების შედეგზე ორიენტირებულ სამართლებრივ მხარდაჭერას;
 • დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვას, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით;
 • შესაბამისი საინფორმაციო შეხვედრების, ტრენინგების, ინსტრუქტაჟების ჩატარებას.
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სრულ მომსახურებას

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.