შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანია COS - Concept Of Safety.

COS - Concept Of Safety- ჩვენ ვქმნით უსაფრთხოებას

 

COS - Concept Of Safety არის შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და აძლიერებს შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა საკითხებში. ჩვენი განსაკუთრებული უნარი კომპეტენციების ღირებულ შედეგებში გარდაქმნაა. ჩვენ გვინდა ისეთ სამყაროში ცხოვრება, სადაც ყველა ორგანიზაცია განვითარებული, ხოლო დასაქმებულების შრომის უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია. გვჯერა ორგანიზაციების პოტენციალის და სწორედ ამ პოტენციალის მხარდაჭერაში ვხედავთ COS - Concept Of Safety-ს მთავარ როლს.

 

78

კლიენტი

10

მიწოდებული სერვისი

15

გუნდი

COS - Concept Of Safety-ის შეთავაზება ბიზნესს

ბიზნესებთან მუშაობამ საბოლოოდ დაგვარწმუნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმის გააზრება, რატომ და რისთვის არსებობს კოსი, რას ემსახურება და რა ფასეულობას ქმნის კლიენტისთვის. უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ბიზნესისთვის და დასაქმებულებისთვის. ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • შრომისა და ტექნიკური უსაფთხოების სისტემის დანერგვას, კანონის  მოთხოვნების შესაბამისად;
  • გარემო ფიზიკური ფაქტორების გაზომვას, მათ შორის: ხმაურის, ჰაერის მოძრაობის, სიჩქარის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობისა და მტვერიანობის გაზომვა.
  • ორგანიზაციის უზრუნველყოფას შრომის უსაფრთხოების საჭირო რაოდენობის აკრედიტებული სპეციალისტ(ებ)ით.
  • სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სპეციალისტის მომსახურებას;
  • კომპანიების შედეგზე ორიენტირებულ სამართლებრივ მხარდაჭერას;
  • დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვას, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით;
  • შესაბამისი საინფორმაციო შეხვედრების, ტრენინგების, ინსტრუქტაჟების ჩატარებას.
  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სრულ მომსახურებას

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.