შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის დემოგრაფია და სტატისტიკა აშშ-ში

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის დემოგრაფია და სტატისტიკა აშშ-ში

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის დემოგრაფია და სტატისტიკა აშშ-ში

  • 2022-08-23 13:36

აღნიშნული კვლევა ჩატარებულია 2019 წელს, კვლევის შედეგები კი ცნობილი გახდა 2022 წელს.

 

1. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტების გენდერი

სქესი პროცენტული მაჩვენებელი
მამაკაცი  72.8%
ქალი 27.2%

 

2. გენდერული ანაზღაურება შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტისთვის

სქესი წლიური ანაზღაურება
მამაკაცი 57,856 $
ქალი 53,425 $

 

3. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტების სქესი წლის მიხედვით

წელი კაცი ქალი
2015 59,63% 40,37%
2016 56.65% 43.35%
2017 52.16% 47.84%
2018 74.33% 25.67%
2019 71.46% 28.54%

 

4. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის ასაკი

ასაკი პროცენტული მაჩვენებელი
20-30 წლის 5%
30-40 წლის 23%
40+ წლის  71%

 

5. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის სწავლების ხარისხის დონეები

ხარისხი პროცენტული მაჩვენებელი
ბაკალავრი 61%
ასოცირებული პროფესორი 15%
მაგისტრი 14%
საჯარო სკოლის ატესტატი 4%
სხვა ხარისხები 6%

 

6. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის ვაკანსიები სექტორების მიხედვით

სექტორის ტიპი პროცენტული მაჩვენებელი
განათლების სექტორი 6%
საჯარო სექტორი 37%
კერძო სექტორი 40%
სამთავრობო სექტორი
17%

 

7. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის უმუშევრობის მაჩვენებელი წლის მიხედვით

წელი პროცენტული მაჩვენებელი
2015 2.44%
2016 2.78%
2017 2,65%
2018 3,27%
2019 2,43%

 

8. დასაქმების ტოპ ინდუსტრიები შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტებისთვის

ინდუსტრია პროცენტული მაჩვენებელი
კორპორაციები 18%
წარმოება 15%
ჯანმრთელობის დაცვა  9%
ტექნოლოგია  8%
ფინანსები 4 %

 

9. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სპეციალისტის სამსახურში დარჩენის წლების საშუალო რაოდენობა

წლები პროცენტული მაჩვენებელი
1 წელზე ნაკლები 11%
1-2 წელი 27%
3-4 წელი 18%
5-7 წელი 18%
8-10 წელი 8%
11+ წელი 18%

 

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.