შეხვედრა რუსთავის აზოტი-ს საამქროს დასაქმებულებთან.

შეხვედრა რუსთავის აზოტი-ს საამქროს დასაქმებულებთან.

შეხვედრა რუსთავის აზოტი-ს საამქროს დასაქმებულებთან.

  • 2022-07-29 16:55

ჩვენი გუნდი რუსთავის აზოტი-ს საამქროს დასაქმებულებს შეხვდა.  27 ივლისს, ლოპოტაზე COS - Concept Of Safety-ს გუნდმა რუსთავის აზოტის საამქროს დასაქმებულთა წარმომადგენლობით-საინიციატივო ჯგუფთან ერთად განსაზღვრა უახლოესი წლის სამუშაო გეგმები, თანამშრომელთა უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვასა და განხორციელების კუთხით, ასევე შეხედრაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის ჩატარდა კომუნიკაციის და ხარვეზების იდენტიფიცირების ტრენინგი.

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.