უსაფრთხოებას ქმნი შენ

უსაფრთხოებას ქმნი შენ

უსაფრთხოებას ქმნი შენ

  • 2022-02-28 18:38

წარმოგიდგენთ კამპანიას, სადაც ნაჩვენებია თუ რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგნენ დასაქმებულები თუ არ გაითვალისწინებენ შრომითი უსაფრთხოების წესებს. https://www.youtube.com/watch?v=3oEj4Es24O0

 გახსოვდეს რაც არ უნდა გადაუდებელი იყოს სამუშაო, შენი უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია.

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.