რითეილ ასოციაციის წევრები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვაში გადამზადდებიან.

რითეილ ასოციაციის წევრები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვაში გადამზადდებიან.

რითეილ ასოციაციის წევრები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვაში გადამზადდებიან.

  • 2022-02-28 18:47

ასოციაციის მიერ შეიქმნა 11 ანიმაციური ვიდეო, ვიდეოები დაყოფილია კონრეტული თემების მიხედვით, რომლის ავტორი COS - Concept Of Safety დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ფარნა დვალია. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ სიუჟეტიდან https://www.youtube.com/watch?v=QTZkX_GtSS8

 

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.