რა კრიტერიუმებით ავარჩიოთ შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკოსნუტლაციო კომპანია?

რა კრიტერიუმებით ავარჩიოთ შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკოსნუტლაციო კომპანია?

რა კრიტერიუმებით ავარჩიოთ შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკოსნუტლაციო კომპანია?

  • 2023-02-02 16:25

რა კრიტერიუმებით ავარჩიოთ შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკონსულტაციო კომპანია?

1. აირჩიეთ უსაფრთხოების კომპანია, რომელიც გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს - საკონსულტაციო კომპანიას უნდა შეეძლოს უბედური შემთხვევების პრევენცია, საფრთხეების იდენტიფიცირება, სხვადასხვა თემატური ტრენინგების შეთავაზება, რისკების მართვა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტის გაუმჯობესება ორგანიზაციებში.

2. კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება პარტნიორი კომპანიისთვის, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტის დანერგვა ორგანიზაციაში.

3. კომპანიამ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობები დასაქმებულების უსაფრთხოების სტანდარტის გასაუმჯობესებლად. დაქირავებულმა კომპანიამ უნდა შეძლოს სასარგებლო რჩევების გაცემა სამუშაოსთან დაკავშირებული დაზიანებებისა და დაავადებების შესამცირებლად.

4. შეუძლია თუ არა დაქირავებულ საკონსულტაციო კომპანიას თქვენ რეპუტაციაზე ზრუნვა? - წარმატებული შრომის უსაფრთხოების დაცვის კომპანიები ზრუნავენ თავიანთი კლიენტების რეპუტაციაზე, რადგან ეს ასევე გავლენას ახდენს მათ რეპუტაციაზე. ძირითადი მახასიათებლები შემდეგია: შეარჩიეთ აკრედიტებული და სერტიფიცირებული უსაფრთხოების კომპანიები, შეამოწმეთ მათი მუშაობის ისტორია, შეისწავლეთ წინა კლიენტების გამოცდილებები.

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.