შრომის უსაფრთხოება

ტრენინგები

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი

ტრენინგის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების გაცნობა, ...

გადასვლა

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო ტრენინგი ავტო ტრანსპორტის უსაფრთხოდ მართვა

ტრენინგის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების გაცნობა, ...

გადასვლა

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი სამშენებლო სექტორისთვის

შრომის უსაფრთხოების ზოგადი კურსი სამშენებლო ობიექტის ოფისებისათვის გამარჯობა შენ იწყებ შრომის უსა...

გადასვლა

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.