შრომის უსაფრთხოება

ტრენინგები

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი

გვჯერა, რომ კომპანიებისთვის მთავარი აქტივი პერსონალია, რომელთა შრომაც პირდაპირ აისახება კომპანიის წა...

გადასვლა

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო ტრენინგი ავტო ტრანსპორტის უსაფრთხოდ მართვა

გვჯერა, რომ კომპანიებისთვის მთავარი აქტივი პერსონალია, რომელთა შრომაც პირდაპირ აისახება კომპანიის წა...

გადასვლა

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.