შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი

შრომის უსაფრთხოების საბაზისო კურსი

გვჯერა, რომ კომპანიებისთვის მთავარი აქტივი პერსონალია, რომელთა შრომაც პირდაპირ აისახება კომპანიის წარმატებაზე. თანამშრომლებს შორის დამყარებული ყოველდღიური ურთიერთობები, კომპანიაში არსებული ჯანსაღი სამუშაო გარემო ორგანიზაციას ეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. წინამდებარე ტრენინგის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების გაცნობა, რომლებიც უკავშირდება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას. ტრენინგი ეკუთნის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანიას COS - Concept Of Safety. ტრენინგის გავლა შესაძლებელია თქვენ შესახებ დამსაქმებლისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.ტრენერი

ფარნა დვალი

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.